::-:-::-< สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อคโคประจำประเทศไทย>-::-:-::

 

 

ÊӹѡÇԨѡÒÃ͹ØÃÑ¡Éì»èÒäÁéáÅоѹ¸Øì¾×ª

 

change to Eng. language
 
 

 

 

สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่หก,

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อคโค

 

ราชอาณาจักรโมร็อคโค

 

 

 

 

  

Copy Right © 2005 All rights reserved www.moroccoembkk.com Tel: +662 6532444-6 Fax: +662 6532449 webmaster

The Embassy of the Kingdom of Morocco

Bangkok